Medlemmar

Heidi Grönstrand

Heidi Grönstrand (heigro at utu.fi) är ledare för forskningsprojektet. Hon är intresserad av flerspråkighetens samhälleliga dimensioner och bl.a. av den flerspråkiga litteraturens historia i Finland. Tillsammans med Kristina Malmio har hon redigerat antologin Både och, sekä että. Om flerspråkighet. Monikielisyydestä (Schildts 2011). Hon medverkar i det nordiska nätverket Dino (Diversity in Nordic Literature) som utvecklar forskning bl.a. kring flerspråkighet.  

Ralf Kauranen

Ralf Kauranen (ralf.kauranen at utu.fi) är en sociolog som i sin forskning ofta behandlat seriemediet i det finländska samhället. Han har bland annat skrivit om 1950-telets debatt om tecknade serier och om det finländska samtida seriefältet som ett transnationellt fält. Kauranen är grundande medlem i det nordiska serieforskningsnätverket NNCORE - Nordic Network for Comics Research och före detta redaktör för Scandinavian Journal of Comic Art. Under år 2014 utgörs Kauranens huvudsyssla av forskning inom projektet Voice and Silence of Class - Critique of Recent Conceptions finansierat av Kone-stiftelsen.

Mika Lietzén

Mika Lietzén (mika.lietzen at asemakustannus.com) har arbetat med serier som konstnär, översättare och förläggare. Kännetecknande för hans berättelser är att olika språk blandas och ofta blir språkblandningen också en del av seriernas tematik.  Förutom i Finland har Lietzéns serier publicerats bland annat i Frankrike och Sverige. Som förläggare på Asema Kustannus har Lietzén redigerat och publicerat både serier som är  översatta till finska och finska serier med engelska undertexter. För mer information, besök www.lietzen.com och www.asemakustannus.com.

Zinaida Lindén

Zinaida Lindén (zinaida_l at hotmail.com) är en tvåspråkig författare som skriver på svenska och ryska. Hon har publicerat tre novellsamlingar och tre romaner; bl a Scheherazades sanna historier (2000), I väntan på en jordbävning (2004), Takakirves – Tokyo (2007), Lindanserskan (2010), För många länder sedan (2013). Hennes roman I väntan på en jordbävning belönades med Runeberg-priset år 2005. Lindén erhöll Svenska litteratursällskapets pris åren 1997, 2005 och 2014 samt flera andra pris. Hon arbetar också som kolumnist, översättare och filmrecensent. Lindén har gett ut 5 av sina böcker på ryska, i sin egen ryska version, i Moskva och S:t Petersburg. Hennes verk är översatta till finska, kroatiska, tyska, engelska  och andra spåk. För mer information, se http://www.sets.fi/forfattare/zinaida-linden/

Olli Löytty

Olli Löytty (olselo at utu.fi) är litteratur- och kulturforskare. Han har publicerat flera artiklar och en handfull monografier om representation av annorlundaskap och kulturella möten. I sitt post doc-projekt ”Ethnic characters, strange settings and transnational crossings in Finnish literature” (2011-2013), finansierat av Finlands Akademi, fokuserade han bl.a. på migrationslitteratur.

Kukku Melkas

Kukku Melkas (kukmel at utu.fi) fungerar som lektor i litteratur vid Åbo universitet. Inom forskningsprojektet Suomalaisen kirjallisuuden ylirajaisuus / The Transnational Connections of Finnish Literary Culture (2012-2013) studerade hon de transnationella förbindelserna mellan Sveriges och Finlands litterära fält på 2000-talet.

Julia Tidigs

Julia Tidigs (julia.tidigs at abo.fi)  är litteraturforskare verksam vid Åbo Akademi. I sin doktorsavhandling Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa undersöker Tidigs flerspråkighetens estetiska och politiska verkningar i Ahrenbergs och Diktonius prosa och kommer med nya teoretiska synpunkter på studiet av litterär flerspråkighet. I sin post doc-forskning undersöker hon normer kring litterär flerspråkighet på det samtida finlandssvenska litteraturfältet. Tidigs är även verksam som litteraturkritiker i Hufvudstadsbladet.