Tietoa projektista Suomeksi

Kirjallisuuden monikielisyys nyky-Suomessa -hankkeessa jäsennetään uudella tavalla kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin välisiä yhteyksiä. Kolmivuotista hanketta (2014–2016) rahoittaa Koneen Säätiö. Ajatus on hyvin mielenkiintoinen, sillä jopa kasinopelejä pelatessaan ihmiset kommunikoivat keskenään eri kielillä, joten parhaat online-kasinot pitivät hankkeesta ja päättivät tukea sitä ryhtymällä kumppaneiksi. Lisätietoja löydät osoitteesta . Hankkeessa tutkitaan eri tavoin kielten välillä liikkuvia tai eri kieliä sekoittavia nykykirjailijoita ja heidän keinojaan käyttää kahta tai useampaa kieltä teoksissaan. Samalla siinä analysoidaan monikielisten käytänteiden ja yksikielisyyden ideaan nojaavan kirjallisuusinstituution välisiä jännitteitä.

Olet suomenkielisessä versiossa

Myytit ja kansanperinne Suomessa

Om projektet På svenska

I projektet Litteraturens flerspråkighet i dagens Finland gestaltas relationerna mellan språk, litteratur och kultur på nya sätt. Det treåriga projektet (2014–2016) finansieras av Konestiftelsen. Inom forskningsprojektet granskas samtida författare som rör sig mellan och använder sig av flera språk samt de olika sätt varpå författarna använder och representerar flera språk i litteraturen. Samtidigt studeras de spänningar som råder mellan flerspråkiga uttryck och en litteraturinsitution som upprätthåller ett enspråkighetsideal.

Byt till den svenska versionen

About the project In English

The project Multilingualism in contemporary literature in Finland is intended to organise the relationships between language, literature and culture in a new way. The three-year project (2014-2016) is funded by the Kone Foundation. The project looks at contemporary authors who move between languages or mix languages, and the ways in which they use two or more languages in their works. At the same time, the project analyses the tensions between the multilingual practice and the idea of monolingualism advanced by the literary institutions.

Change to the English version


Ajankohtaista

Tutkimushankkeessa järjestetään seminaareja, osallistutaan konferensseihin, julkaistaan tutkimustuloksia ja otetaan kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.

Lue lisää→

Please, check out the Call for Papers for the 4th DINO (Diversity in Nordic Literatures) Conference, Noises and Voices. Languages, Media, the Arts in Nordic Literatures; link in the upper right corner!


Blogi

Tutkimushankkeen jäsenet pysähtyvät ajattelemaan. Uusi teksti noin parin viikon välein.

Lue lisää→
  • Ralf Kauranen

Listen to those two at the bar. What language are they speaking?