Nyheter

Litteratur på flera språk – vilka språk kan den finländska litteraturen?Hur är det att arbeta som författare i Finland då man skriver på exempelvis spanska eller ryska och de flesta läsarna bor någon annanstans?
Under eftermiddagen diskuterar författare och forskare hur språkval påverkar skrivandet, publiceringsmöjligheterna och mottagandet av texterna. Författarna beskriver sin relation till språk och läser ur sina verk.

I samtalen deltar författarna Roxana Crisólogo Correa, Ljudmila Kol och Inger-Marie Aikio, som uppträder tillsammans med musiker Miro Mantere, samt serieskaparen Karstein Volle. Som samtalspartners medverkar forskarna Julia Tidigs, Kukku Melkas, Olli Löytty, Ralf Kauranen och Heidi Grönstrand samt författaren Zinaida Lindén och serietecknaren Mika Lietzén.

 Tidpunkt: 6.3.2015, kl. 13-17, fritt inträde

Plats: Studio-salen, Åbo stadsbibliotek, Slottsgatan 2, Åbo

13.00              Öppningsord: Bibliotekschef Aart De Heer

13.15-14.00   Roxana Crisólogo Correa:  Sivuvalo/ Sidelight – Is this Finnish literature?

14.00-14.45   Ljudmila Kol: The literary magazine LiteraruS  and Russian language-literature in Finland

Kaffe

15.15-16.00    Karstein Volle: En serietecknande finlandssvensk-norrmans bekännelser

16.00-17.00   Inger-Marie Aikio ja Miro Mantere: Aurinko juo kermaa -runokonsertti 

Arrangörer: Forskningsprojektet Litteraturens flerspråkighet i dagens Finland och Åbo stadsbibliotek
Kontakt: Heidi Grönstrand heigro@utu.fi http://monikielisyys.fi/se/nyheter/

Tillställningens språk: finska, engelska, svenska och samiska