monikielisyys

Ingen äger ett språk

Den ryske författaren Ivan Turgenjev påpekade i ett brev att en författare som inte skrev bara på sitt modersmål var en tjuv och ett svin.