Heidi Grönstrand

Kirjallisuushistoria, kansakunta ja kieli: monikielisyys metodologisen nationalismin haasteena. Teoksessa Kansallisen katveesta – Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. Toim. Heidi Grönstrand, Ralf Kauranen, Olli Löytty, Kukku Melkas, Hanna-Leena Nissilä & Mikko Pollari. Helsinki: SKS.2016. 38-59.

Johdanto. Ylirajainen kirjallisuudentutkimus ja deterritorialisoiva lukutapa (yhdessä Ralf Kaurasen, Olli Löytyn, Kukku Melkkaan, Hanna-Leena Nissilän ja Mikko Pollarin kanssa). Teoksessa Kansallisen katveesta – Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. Toim. Heidi Grönstrand, Ralf Kauranen, Olli Löytty, Kukku Melkas, Hanna-Leena Nissilä & Mikko Pollari. Helsinki: SKS.2016. 7-37.

Pollari, M; Nissilä, H-L; Melkas, K; Löytty, O; Kauranen, R & Grönstrand, H.: National, Transnational and Entangled Literatures: Methodological Considerations Focusing on the Case of Finland. In Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia. Ann-Sofie Lönngren, Heidi Grönstrand, Dag Heede and Anne Heith (Eds.). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 2015. 2-29. 

Från flerspråkighetsforskning till enspråkighetsforskning? Finsk Tidskrift 3-4/2014. s. 47-58.

Self-translating: linking languages, literary traditions and cultural spheres. In Cosmopolitanism and Transnationalism: Visions, Ethics and Practices. COLLeGIUM. Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences vol. 15. Ed. by Leena Kaunonen. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies 2014. 116–137.

A nyelvi határok mozognak, az irodalomelméletek változnak – vagy mégsem?   [Kielirajat liikkuvat, kirjallisuuskäsitykset muuttuvat – vai muuttuvatko sittenkään? Käännös: Kuti Boróka]  Johanna Domokos (ed.): Multikulturális finn irodalmi olvasókönyv (Finns! Anthology  of multicultural Finnish literature. Gyártó: Ambroobook Kiadó 2013. 61-83.

Kjell Westö – kielisiltojen rakentaja ja kulttuurisen järjestyksen uudelleen muotoilija. Sananjalka 54 (2012), s. 143-159.

Eeva suomeksi ja Eva ruotsiksi. Kirjailija-kääntäjä Kersti Bergroth kielikiistojen sovittelijana. Både och, sekä että. Om flerspråkighet. Monikielisyydestä.  Red./toim. Heidi Grönstrand Kristina Malmio. Schildts 2011. 80-100.

Både och, sekä että. Om flerspråkighet. Monikielisyydestä. Red./toim. Heidi Grönstrand & Kristina Malmio. Schildts 2011.

Language choice as a strategy of resistance and solidarity: the case of the author-translator Kersti Bergroth. Johanna Laakso & Johanna Domokos (Eds.). Multilingualism and Multiculturalism in Finno-Ugric Literatures. Finno-Ugrian Studies in Austria 8. Wien: LIT  Verlag 2011. 84-92.

Kaksi maata, kaksi kulttuuria. Sofi Oksanen suomalaisen kirjallisuuden kartalla. AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen  aikakauslehti - Finsk Tidskrift för Litteraturforskning1/2010. s. 42-50.

Monikielinen kirjailija – harvinainen kirjailija? Tapaus Kersti Bergroth. Kulttuurintutkimus  26(2009):2-3, s. 19-30.