Blogi

Att utmana enhetskulturen

  • Zinaida Lindén
Har vi någon plats i Finlands nationella narrativ? Kanske. De facto är vi är redan en del av det.