Heidi Grönstrand

Self-translating: linking languages, literary traditions and cultural spheres. In Cosmopolitanism and Transnationalism: Visions, Ethics and Practices. COLLeGIUM. Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences vol. 15. Ed. by Leena Kaunonen. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies 2014. 116–137.

A nyelvi határok mozognak, az irodalomelméletek változnak – vagy mégsem?   [Kielirajat liikkuvat, kirjallisuuskäsitykset muuttuvat – vai muuttuvatko sittenkään? Käännös: Kuti Boróka]  Johanna Domokos (ed.): Multikulturális finn irodalmi olvasókönyv (Finns! Anthology  of multicultural Finnish literature. Gyártó: Ambroobook Kiadó 2013, s.61-83.

Kjell Westö – kielisiltojen rakentaja ja kulttuurisen järjestyksen uudelleen muotoilija. Sananjalka 54 (2012), s. 143-159.

Eeva suomeksi ja Eva ruotsiksi. Kirjailija-kääntäjä Kersti Bergroth kielikiistojen sovittelijana. Både och, sekä että. Om flerspråkighet. Monikielisyydestä.  Red./toim. Heidi Grönstrand Kristina Malmio. Schildts, 2011, s. 80-100.

Både och, sekä että. Om flerspråkighet. Monikielisyydestä. Red./toim. Heidi Grönstrand & Kristina Malmio. Schildts, 2011. 335s.

Language choice as a strategy of resistance and solidarity: the case of the author-translator Kersti Bergroth. Johanna Laakso & Johanna Domokos (Eds.). Multilingualism and Multiculturalism in Finno-Ugric Literatures. Finno-Ugrian Studies in Austria 8. Wien: LIT  Verlag 2011. pp. 84-92.

Kaksi maata, kaksi kulttuuria. Sofi Oksanen suomalaisen kirjallisuuden kartalla. AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen  aikakauslehti - Finsk Tidskrift för Litteraturforskning1/2010. s. 42-50.

Monikielinen kirjailija – harvinainen kirjailija? Tapaus Kersti Bergroth. Kulttuurintutkimus  26(2009):2-3, s. 19-30.