Ralf Kauranen

Kauranen, R. (2013) "Finländska serier? Seriekulturen som transnationellt fenomen". Laboratorium för folk och kultur 2/2013, 9-17.