Olli Löytty

Kirjoja

Grönstrand, Heidi, Kauranen, Ralf, Löytty, Olli, Melkas, Kukku, Nissilä, Hanna-Leena, Pollari, Mikko (submitted) Kansallisen katveesta: Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Löytty, Olli (2011) Kulttuurin sekakäyttäjät. Helsinki: Teos.

Löytty, Olli (2008) Maltillinen hutu ja muita kirjoituksia kulttuurien kohtaamisesta. Helsinki: Teos.

Lehtonen, Mikko, Löytty, Olli & Ruuska Petri (2004) Suomi toisin sanoen. Tampere: Vastapaino.

 

Artikkeleita

Löytty, Olli (submitted) Strangers among us. Teoksessa Linda Rugg & Karin Sanders (eds.) Nordic Literary History, vol. 3.

Löytty, Olli (ilmestyy 2015) Immigrant literature in Finland. The uses of a literary category. In Ann-Sofie Lönngren, Heidi Grönstrand, Dag Heede & Anne Heith (toim.): Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia. Cambridge Scholars Publishing.

Pollari, Mikko, Hanna-Leena Nissilä, Kukku Melkas, Olli Löytty, Ralf Kauranen & Heidi Grönstrand (ilmestyy 2015) National, transnational and entangled literatures: methodological considerations focusing on the case of Finland. In Ann-Sofie Lönngren, Heidi Grönstrand, Dag Heede & Anne Heith (toim.): Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia. Cambridge Scholars Publishing.

Löytty, Olli (ilmestyy) Baabelin ihmeet. Teoksessa Marketta Haila (toim.) Kuvien takaa.

Löytty, Olli (2015) André Brink ja kaksi kieltä. Parnasso 4/2015, 38-39.

Löytty, Olli (2013) Kun rajat eivät pidä eli mihin maahanmuuttajakirjallisuutta tarvitaan. Teoksessa Mikko Lehtonen (toim.) Liikkuva maailma. Liike, raja, tieto. Tampere: Vastapaino, 261–279.

Löytty, Olli (2012) Arvoisat juhlavieraat. Teoksessa Anu Koivunen (toim.) Maailman paras maa. Helsinki: SKS, 31–45.

Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (2007) Suomiko toista maata. Teoksessa Joel Kuortti, Mikko Lehtonen & Olli Löytty (toim.) Kolonialismin jäljet. Keskustat, periferiat ja Suomi. Gaudeamus, 2007, 105–118.

Löytty, Olli (2005) Johdanto: toiseuttamista ja tilakurittomuutta. Teoksessa Olli Löytty (toim.) Rajanylityksiä. Tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen. Helsinki: Gaudeamus, 7–24.

Löytty, Olli (2005) Kuka pelkää mustavalkoista miestä? Toiseuttavan katseen rajat. Teoksessa Olli Löytty (toim.) Rajanylityksiä. Tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen. Helsinki: Gaudeamus, 86–102.

Huttunen, Laura, Löytty, Olli & Rastas, Anna (2005) Suomalainen monikulttuurisuus. Paikallisia ja ylirajaisia suhteita. Teoksessa Anna Rastas, Laura Huttunen & Olli Löytty (toim.) Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere, Vastapaino, 16–40.

Löytty, Olli (2005) Toiseus. Kuinka tutkia kohtaamisia ja valtaa. Teoksessa Anna Rastas, Laura Huttunen & Olli Löytty (toim.) Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino, 161–189.

 

Toimituksia

Halmesarka, Maarit, Löytty, Olli & Rimminen, Mikko (toim.) (2009) Mikä ihmeen uussuomalainen? [novelliantologia] Helsinki: Teos.

Kuortti, Joel, Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.) (2007) Kolonialismin jäljet. Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki: Gaudeamus.

Rastas, Anna, Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim.) (2005) Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino.

Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.) (2003) Erilaisuus. Tampere: Vastapaino.