Kukku Melkas

KIRJAT:

Grönstrand, Heidi, Kauranen, Ralf, Löytty, Olli, Melkas, Kukku, Nissilä, Hanna-Leena, Pollari, Mikko (submitted) Kansallisen katveesta: Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Melkas, Kukku; Grönstrand, Heidi; Leskelä-Kärki, Maarit; Ojajärvi, Jussi; Palin, Tutta; Rojola Lea 2009: Läpikulkuihmisiä. Muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun alun Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

ARTIKKELIT:

”Literature and Children In-Between – the entangled history of Finland and Sweden in Susanna Alakoski’s Svinalängorna, Klaus Härö’s Mother of Mine and Eija Hetekivi-Olsson’s IngenbarnslandMigrants and Literature in Finland and Sweden. Gröndahl, Satu; Rantonen, Eila (toim.) Studia Fennica Litteraria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (ilmestymässä)

”National, Transnational and Entangled Literatures: Methodological Considerations Focusing on the Case of Finland.” (Mikko Pollari, Hanna-Leena Nissilä, Kukku Melkas, Olli Löytty, Ralf Kauranen and Heidi Grönstrand) in Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia. Edited by Heidi Grönstrand, Dag Heede, Anne Heith and Ann-Sofie Lönngren. Cambridge Scholars Publishing.